Opis proizvoda

Prirodne boje za prehrambenu industriju.

Dostupne:Cikla, Curcumin, Zelena boja.