Opis proizvoda

Prirodna boja curcumin za prehrambenu industriju.

Dostupne boje: Cikla, Curcumin, Zelena boja