fbpx

Opći uvjeti korištenja

Minjon d.o.o. putem web stranice https://www.minjon.hr/ pruža relevantne informacije u svojoj ponudi i proizvodima. Korisnici prethodno spomenute web stranice su fizičke ili pravne osoe koje su pristupile navedenoj. 

Svi ovdje navedeni opći uvjeti korištenja spomenute web stranica, kao i sve njene pripadajuće podstranice propisuju uvjete i pravila. Korisnik se slaže s ovdje iznesenim uvjetima i pravilima korištenjem ovih web stranica, te pristaje na njeno korištenje. 

Nadalje, korisnik ima pravo koristiti ovu web stranicu i sve njezine podstranice, te svoje pravo nije u mogućnosti prenijeti na drugu fizičku ili pravnu osobu. Također je upoznat da je ponekad moguće iskusiti tehničke poteškoće prilikom rada internetske mreže ili nekih drugih događaja koji su van kontrole tvrtke Minjon d.o.o., te da prilikom ovakve situacije Minjon d.o.o. nije odgovoran ukoliko dođe do ikakvog gubitka podataka korisnika prilikom prijenosa informacija putem internetske mreže.

Promjene Općih uvjeta korištenja

Minjon d.o.o. ima pravo da u bilo kojem trenutku, te bez najave ukine ili izmijeni bilo što od ovdje navećenih Općih uvjeta korištenja. Ukoliko korisnik prilikom promjena nastavi s korištenjem prethodno spomenute web stranice, smatra se kako je prihvatio Opće uvjete korištenja u izmjenjenom obliku. Svaka izmjena Općih uvjeta poslovanja bit će objavljena na web stranici https://www.minjon.hr/.

Obveze i dužnosti korisnika

Korisnik se obvezuje da koristi web stranicu https://www.minjon.hr/ isključivo u skladu sa Zakonima Republike Hrvatske, kao i s općim moralnim i etičkim načelima. Korisnicima je zabranjeno da putem ovih web stranica objavljuju ili prenose bilo kakve materijale koji mogu ugroziti druge osobe ili na bilo kojih način kršiti njihova prava. Korisniku ovih web stranica izričito se zabranjuje koristiti iste za izvođenje bilo kakve kakve komercijalne, vjerske, političke, ili nekomercijalne promidžbe, pozivanje drugih Korisnika kako bi postali članovi druge online ili offline usluge, koja predstavlja izravnu ili neizravnu konkurenciju tvrtci Minjon d.o.o..

Intelektualno vlasništvo

Svi materijali koji se nalaze na web stranici https://www.minjon.hr/ vlasništvo su spomenute, te su kao takvi zaštićeni Zakonom, dok je vlasništvo nad autorskim pravima izrađene web stranice isključivo vlasništvo Minjon-a d.o.o. Zabranjuje se distribucija, kopiranje, objavljivanje ili mijenjanje na bilo koji način spomenute web stranice bez izričitog pisanog odobrenja Izdavača. Svako kršenje ove zabrane može za posljedicu imati povredu autorskih prava ili bilo kakvog drugog prava, te proizvesti neželjene posljedice. Primjerice pokretanje sudskih postupaka, a također može dovesti i do kaznenog progona. Postavljanje Korisnikovih materijala na bilo koji dio web stranice, dotični jamči kako je to pravo ustupio pravno valjano, besplatno i neograničeno Minjon-u d.o.o. koji isti materijal ima pravo reproducirati, modificirati, objaviti, prevesti i distribuirati. Svi ostali korisnici imaju pravo pristupanja, pregledavanja ili spremanja tog materijala isključivo za njihovu osobnu upotrebu.

Računalna oprema i nadzor

Nabavka i održavanje računalne opreme, kao i druga oprema koja se koristi prilikom pristupanja web stranici isključiva je odgovornost korisnika spomenute.

Minjon d.o.o. zadržava pravo da u bilo kojem trenutku može izvršiti kontrolu sadržaja na web stranici kako bi osigurao poštivanje svih spomenutih Uvjete, a također i poštivanje Zakona i propisa Republike Hrvatske. Nadalje, također ima pravo ukloniti materijal za koji prema vlastitoj ocjeni utvrdi kako nije u skladi s ovdje postavljenim uvjetima, kao i ukinuti korisničke račune korisnika.

Privatnost

Politike i postupanje u vezi s podacima te način prikupljanja, obrade i zaštite privatnosti i osobnih podataka opisan je u pravilima privatnosti.

Licenciranje

Korisnik objavljivanje svojeg komentara, poruka ili drugih informacija na web stranici https://www.minjon.hr/ daje pravo tvrtci Minjon d.o.o. koristiti iste u svrhu promocije, oglašavanja, istraživanja tržišta, ili neku drugu pravno dozvonjenu namjenu.

Zaštita privatnosti i upotreba kolačića (cookies)

Kolačić (cookie) predstavlja sve informacije koje se pohranjuju na računalo Korisnika od strane web stranice koju Korisnik posjeti. Kolačići služe za spremanje postavki Korisnika, te njegove postavke za web stranicu (preferirani jezik ili adresa). Nakon što Korisnik iznova posjeti dotičnu web stranicu, internet preglednik povratno šalje kolačiće koji pripadaju spomenutoj web stranici. 

Na taj način omogućen je prilagođeni prikaz informacija na web stranici, ovisno o potrebana Korisnika. Kako bi rad web stranice bio siguran i mogao se unaprijeđivati kroz vrijeme na računalo Korisnika pohranjuje se vrlo mala količina kolačića. Ukoliko Korisnik ne promijeni postavke kojim bi se uskratila suglasnost pohrane kolačića na njegovo računalo prilikom korištenja web stranice, smatra se da je Korisnik prihvatio korištenje i pohranu kolačića na svoje računalo. Za slučaj da Korisnik odluči ne prihvatiti kolačiće, oni se neće pohranjivati na računalo Korisnika. Korisnik će i dalje biti u mogućnosti koristiti web stranicu, ali je moguće da mu određene mogućnosti pregleda neće biti dostupne. Više detalja o korištenju, pohranjivanju i blokiranju kolačića možete pronaći u rubrici: Izjava o kolačićima.

Naknada štete

Korisnik se obvezuje da ukoliko mu nastane bilo kakva šteta prilikom korištenje web stranice https://www.minjon.hr/ ili njezinih podstranica, da neće odgovornim smatrati Minjon d.o.o. ili njegove podružnice, odgovorne osobe u društvu, zaposlenike i agente za naknadu eventualne štete i troškova, uključujući i troškove pravnog zastupanja.

Prekid poslovnog odnosa

Minjon d.o.o. ima pravo u bilo koje vrijeme prekinuti poslovni odnos s bilo kojim svojim korisnikom, a samim time mu ukinuti lozinke ili korisničke račune. U tom slučaju neće prestati vrijediti uvjeti koji se odnose na odgovornost i obveze korisnika. Minjon d.o.o ne jamči za točnost, potpunost ili korisnost bilo kojeg sadržaja na web stranici postavljeno od korisnikove strane, trećih osoba ili neovlaštenih korisnika. Nadalje, Minjoj d.o.o. također ne može biti odgovoran za gubitak ili štetu nastalu zato što se korisnik oslonio na informacije dobivene na web stranicama.

Završne odredbe

Minjon d.o.o. poštuje direktivu koja kaže kako se oglašavanje ne smije usmjeravati prema osobama mlađim od 18 godina. Neće zastrašivati potencijalne Korisnike ili prikazivati nerealne slučajeve industrije. Za sve pravne sporove koji mogu nastati u vezi s korištenjem web stranice https://www.minjon.hr/ nadležan je sud sa sjedištem u Zagrebu. Posjećivanjem ili registracijom korisničkog računa na web stranici smatra se da je Korisnik pročitao Opće uvjete poslovanja, te ih prihvatio.